An Coras Oideachais In Eirinn Essay Typer

Irish Aiste - An Córas Oideachais

Someone sent in a question about an essay for the education system in Ireland for the aiste portion of the Irish exam. Below is the essay I learned for my exam:

INTRO: Níl an córas oideachais in Éirinn thar mholadh beirte i mo thuairimse. Mar aon le gach tír eile san Eoraip tá trí leibhéal againn - an bhunscolaíocht, an mheánscolaíocht agus an t-oideachas tríú leibhéal. Ach tá easpa áíseanna ag gach leibhéál agus ag leibhéal na bunscolaíochta agus na meánscolaíochta ach go háirithe. Bíonn ganntanas spáis ann ar an gcéad dul síos agus bíonn na ranganna i bhfad rómhór. Conos is féidir leis an múinteoir freastal ar gach dalta go pearsanta faoi na coinníollacha seo? Bíonn na foirgnimh ag titim as a chéíle freisin le seanchórais teasa a bhriseann síos go rialta agus fuinneoga a ligeann isteach an ghaoth agus an bháisteach. Bíonn fíor-easpa áiseanna spóirt i gceist freisin. Ní chuirtear spóirt áirithe ar fáil i roinnt dár scoileanna toisc nach bhfuil na háiseanna acu chun iad a sholáthar.

P1 CORAS NA BPOINTÍ: Tá coras na bpointí ó smacht freisin. Aontaim go bhfuil rogha fhairsing cúrsaí ar fáíl sna hollscoileanna ach muna mbíonn tú acadúil, níl seans dá laghad agat dul in aice leo. Agus ní chuireann na cúrsaí ollscoile scileanna atá ag teastáil do phroifisiúin áirithe san áireamh. Mar shampla, an leigheas. Teastaíonn pointí thar a bheith ard chun áit a fháil ar an gcúrsa. Ach ní chuireann an córas seo scileanna pearsanta atá riachtanach chun obair mar dhochtúir san áíreamh. D'fhéadfá sé chéad pointe a bheith agat, ach má tá tú go hainnis ag plé le daoine, ní dhéanfaidh tú dochtúir maith go deo. 

P2 CORAS SCRÚDAITHE: Tá an córas scrúdaithe féin craiceáilte má smaoiníonn tú air. Caitheann tú ceithre bliana déag ag foghlaim agus ag staidéar, agus tá gach rud ag brath ar scrudú amháin a mhaireann cúpla uair an chloig. Céard a tharlaíonn do na daoine atá tinn ar an lá sin?

P3 SAOL: Anuas air seo ar fad, ní réitíonn an córas oideachais in Éirinn tú le haghaigh na rudaí tábhachtacha sa saol.Tá béim rómhór ar ábhair acadúla, nach n-úsáideann daoine sa ghnáthshaol. Mar shampla sa mhata, an t-aon rud atá riachtanach le bheith ar eolas agat ná conas méádú, roinnt, suimiú agus dealú. Cén bhaint atá ag teoirim Phíotágaráis leis an saol? Ach tá crainn é a fhoghlaim de ghlanmheabhair. In ionad na seafóide sea, ba chóir go mbeadh rudaí a chabhródh le daltaí sa saol á múineadh ar scoil. Mar shampla conas an meaisín níocháin a úsáid, nó conas plocóid a athrú. Fiú conas aire a thabhairt do pháistí. 

CONC: Tá sé thar am againn súil ghéar a chaitheamh ar an gcóras seanchaite oideachais atá againn in Eirinn agus ar na fadhbanna iomadúla a bhaineann leis. Ansin beidh sé in am gníomhú ar bhealach réadúil agus na fadhbanna sin a réiteach sula mbíonn sé ródhéanach. Tosaímis inniú. 

When I wrote this essay in a class test my teacher said it was a bit on the short side so just add a paragraph or two from your notes to make up 3+ pages and you’ll have a perfect essay :) Again, if any of you have questions or requests don’t be afraid to ask!

В помещении царила атмосфера полного хаоса. Сьюзан завороженно смотрела на захватывающую дух технику. Она смутно помнила, что для создания этого центра из земли пришлось извлечь 250 метрических тонн породы. Командный центр главного банка данных располагался на глубине шестидесяти с лишним метров от земной поверхности, что обеспечивало его неуязвимость даже в случае падения вакуумной или водородной бомбы.

0 Replies to “An Coras Oideachais In Eirinn Essay Typer”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *